De makelaar van Twente
De makelaar van Twente

Overzicht maatregelen minister Blok

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen van minister Stef Blok op het gebied van wonen in 2015. Deze maatregelen werden vandaag (Prinsjesdag) bekendgemaakt:

  • De verhuurderheffing die de wooncorporaties moeten betalen aan het Rijk, gaat omhoog naar 1,335 miljard euro.
  • De kerntaken van de wooncorporaties worden wettelijk vastgelegd: het bouwen en beheren van woningen voor lagere inkomens. Dat moet ze ervan weerhouden om zich in te laten met riskante projecten. Er komt strenger toezicht op de sector.
  • Er komen meer tijdelijke huurcontracten. Dat moet de doorstroming bevorderen zodat startende huurders meer kans krijgen op een woning.
  • Het puntenstelsel wordt aangepast. Door de WOZ-waarde hierin mee te wegen, komt de lokale situatie beter tot zijn recht in de maximaal redelijke huurprijs.
  • Het lage btw-tarief van 6 procent op arbeidsloon bij verbouwingen en renovaties wordt een half jaar verlengd tot 1 juli 2015.
  • De grens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat omlaag naar 245.000 euro en zakt in 2016 naar 225.000 euro.
  • Mensen die een restschuld hebben na de verkoop van hun woning, kunnen die soms meefinancieren onder de NHG. De rente over de restschulden die tot 2018 ontstaan, kan voortaan 15 jaar worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Dat is nu nog 10 jaar.
  • De tijdelijk ingestelde verhuisregeling wordt permanent. Dat betekent dat de hypotheekrente van de vorige of toekomstige eigen woning maximaal 3 jaar fiscaal aftrekbaar is.

Bron: NVM