De makelaar van Twente
De makelaar van Twente

Maximale hypotheekbedrag daalt in 2015

Nederlanders kunnen dit jaar minder lenen voor de aankoop van hun huis. Niet alleen wordt de verhouding tussen de waarde van de woning en het inkomen verlaagd. Ook de maximale hypotheek ten opzichte van het inkomen daalt. Dat blijkt uit de financieringslastpercentages die Nibud heeft vastgesteld.

Nederlanders kunnen dit jaar minder lenen voor de aankoop van hun huis. Niet alleen wordt de verhouding tussen de waarde van de woning en het inkomen verlaagd. Ook de maximale hypotheek ten opzichte van het inkomen daalt. Dat blijkt uit de financieringslastpercentages die Nibud heeft vastgesteld.

Inkomens tot €28.000,- kunnen volgens de percentages van het Nibud 3 tot 6,5 procent minder lenen. Voor hogere inkomens ligt het percentage 0,5 tot 3 procentpunt lager.

Deze lagere norm staat los van het verlagen van de verhouding tussen de woningwaarde en het bedrag dat iemand mag lenen (loan to value ratio) dat met 1 procentpunt per jaar wordt verlaagd naar 100 procent. Dit jaar bedraagt deze ratio nog 104 procent, dat is in 2015 naar 103 procent gedaald.

Nibud
Nibud heeft dit jaar de maximale financieringslast anders berekend. Zo wordt er rekening gehouden met mogelijke onvermijdbare uitgaven, als hoge zorgkosten of de komst van kinderen.

Hogere inkomens hebben meer ruimte in hun budget om dit op te vangen. Voor huishoudens die kunnen aantonen geen risico te lopen op deze kosten, is een uitzondering mogelijk.

Daarnaast houdt het Nibud ook rekening met de koopkracht van huishoudens en de hypotheekrente. Doordat de hypotheekrente dit jaar flink gedaald is, kan er meer geleend worden. De lage rente leidt er ook toe dat minder hypotheekrente kan worden afgetrokken, dat beperkt de leencapaciteit.

Lenen
Bij een gelijke rentestand van 3,25 procent kan een Nederlander met een inkomen van €30.000,- in 2015 maximaal €137.018,- lenen, dat is €9.464,- minder ten opzichte van 2014.

Een woningkoper met een inkomen van €50.000,- kan volgend jaar €15.773,- minder lenen, namelijk €228.364,-.

Hypotheekrente
Als er rekening gehouden wordt met de hogere hypotheekrente van begin 2014, kunnen Nederlanders dit jaar wel meer lenen.

Iemand met een inkomen van €30.000,- euro die begin 2014 een hypotheek met 4,25 procent rente afsloot, kon maximaal €134.671,- lenen. Dat is €2.347,- minder dan iemand die volgend jaar een hypotheek afsluit tegen 3,25 procent rente.

Nul op de meter
Eigenaren die een 'nul op de meter’ woning kopen en dus zelf hun energie opwekken, kunnen €25.000,- meer lenen. De bouwer moet dan wel garanderen dat het er gedurende ministens tien jaar niet meer energie verbruikt wordt dan er wordt opgewekt.

Nibud geeft het advies om indien mogelijk niet de maximale hypotheek af te sluiten, omdat dan bezuinigd moet worden op andere uitgaven.