De makelaar van Twente
De makelaar van Twente

Restschulden meefinancieren in een nieuwe hypotheek

U kunt dit jaar maximaal een hypotheek krijgen tot 104% van de koopsom van het huis. Banken hebben de ruimte gekregen om hogere percentages te verstrekken als er een restschuld uit een vorige woning meegefinancierd moet worden. Helaas zijn niet alle banken bereid om restschulden mee te financieren.

In vergelijking met de situatie van vóór de sterke daling van de huizenprijzen, zijn banken veel kritischer geworden bij het verstrekken van een hypotheek. Tot 2008 werden er te gemakkelijk hypotheken verstrekt, nu zijn banken juist te kritisch. In het verleden is er teveel vertrouwd op de gedachte dat de huizenprijzen wel blijven stijgen. Er was immers een schaarste, dus konden de huizenprijzen alleen maar omhoog gaan. Helaas is het tegendeel gebleken. De huizenprijzen zijn zich nu aan het stabiliseren, maar we ondervinden nog steeds de gevolgen van de sterke waardedalingen. Ook niet zo vreemd als je bedenkt dat er ongeveer 1,4 miljoen huizen onder water staan.

Restschulden herfinancieren in een nieuwe hypotheek

Als uw huis onder water staat, houdt dat in dat de hypotheekschuld hoger is dan de verkoopwaarde van het huis. Zolang u het huis niet verkoopt hoeft een potentiële restschuld geen probleem te zijn. Een restschuld ontstaat pas zodra het huis verkocht is. U moet eerst toestemming aan de bank vragen om het huis te mogen verkopen. Na verkoop blijft er een schuld over waarvoor nieuwe afspraken moeten worden gemaakt met de bank. Bij aankoop van een ander huis kunnen de schulden worden meegefinancierd in de nieuwe hypotheek op de andere woning. Voor verkopen van uw huis met een restschuld heeft u wel medewerking van de bank nodig.

In hoeverre werken banken mee aan het financieren van restschulden?

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat banken er zeer divers mee om gaan. Geldverstrekkers zoals bijvoorbeeld Argenta, MoneYou en Woonfonds bieden de mogelijkheid niet om restschulden mee te financieren. Vervolgens heeft u nog een aantal banken die mogelijkheden bieden, maar die te beperkte maximale bedragen aanhouden. Voorbeelden hiervan zijn ASR met een maximale hypotheekverstrekking van 110% en Florius en ABN Amro met maximaal 115%. Bij het kopen van een huis van €200.000 kun je bij ASR aan restschulden meefinancieren: 6% van €200.000 = €12.000 en bij Florius en ABN: €22.000. De positieve uitschieter is SNS Reaal met de mogelijkheid om een financiering te sluiten tot 124% van de marktwaarde van het huis.

Hoe staan Rabobank, ABN Amro en ING tegenover restschulden?

Van de drie grootste banken van Nederland geeft alleen de ABN Amro aan hoe ver ze willen gaan met de financiering van restschulden. De bank verstrekt een hypotheek tot 115% van de marktwaarde van het huis. De ING en de Rabobank willen de mogelijkheid houden om het van geval tot geval te beoordelen. Deze twee banken willen het niet alleen afhankelijk maken van de marktwaarde van het aan te kopen huis. Per individueel geval zullen ze de mogelijkheden bepalen.

Bron: makelaarsland.nl