De makelaar van Twente
De makelaar van Twente

Friday Free: WOZ-waarde controleren

Is jouw nieuwe WOZ-waarde van je woning een stuk hoger dan vorig jaar? Bij een hogere WOZ-waarde betaal je vaak meer belasting, zoals ozb. Belangrijk dus om te controleren of de WOZ-waarde klopt. In deze blog vertellen we hoe gemeenten de WOZ-waarde bepalen, en hebben we 5 manieren om zelf je WOZ-waarde te controleren op een rij gezet.

WOZ-waarde | Gemeente Westland 

 

Hoe kan ik de WOZ-waarde zelf controleren?
Je WOZ-waarde controleren kan op één van deze manieren:

1. Taxatieverslag bij je gemeente opvragen.

2. Doe de WOZ-check

3. De WOZ-waarden van vergelijkbare woningen opvragen bij WOZ-waardeloket.

4. Koopsommenoverzicht (vergelijkbare woningen) opvragen bij het Kadaster.

5. Door middel van een taxatie. 

 Leees meer hierover op https://www.eigenhuis.nl/wonen/belastingen/woz/woz-waarde-controleren

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum.

Taxeren voor WOZ-waarde
Een taxateur kijkt onder andere naar gegevens over de grond en het gebouw. Hij bezoekt 1 of een aantal vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Of die in een steekproef zijn geselecteerd.

Het is niet nodig dat de taxateur elk pand bezoekt. Door vergelijking via een computermodel bepaalt de gemeente de waardering van de overige panden. De gemeente kijkt hierbij naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en het aantal vierkante meters van het pand. De gemeente houdt geen rekening met bijvoorbeeld de hypotheek of erfpacht.

Voor bedrijfspanden gebruikt de gemeente andere taxatiemethoden die bijvoorbeeld uitgaan van de verhuurwaarde of de herbouwwaarde.

Taxatieverslag WOZ-waarde opvragen bij gemeente
U kunt het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand opvragen bij uw gemeente. Gemeenten sturen het taxatieverslag ook vaak mee als bijlage bij de WOZ-beschikking.

In het taxatieverslag staan de woningen die de gemeente heeft gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen. Hierbij kijkt de gemeente naar de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit heet de waardepeildatum.

 

Bron en meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waardering-onroerende-zaken-woz/vraag-en-antwoord/woz-waarde-bepalen