De makelaar van Twente
De makelaar van Twente

Van Straalen: het is nú tijd voor kopers om in te stappen

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland noemt twee items die bovenaan het lijstje staan van zijn werkgeversorganisatie: kosten op arbeid en woningbouwproductie. De één moet drastisch omlaag, de ander fors omhoog. Hij is blij met het voorzichtige herstel van de bouw en ziet perspectieven voor de woningmarkt. “De dynamiek komt langzaamaan terug. Het is nú tijd voor kopers om in te stappen.

Het geleidelijk economisch herstel is van directe invloed op het midden- en kleinbedrijf, zegt Van Straalen. “Dat profiteert in zijn algemeenheid daar nu al van. Bedrijven die exporteren – 70 procent van de Nederlandse export komt voor rekening van het MKB – merken nu al dat het economisch iets beter gaat. Maar als je kijkt naar de binnenlandse economie, dan gaat dat proces veel trager. Wij zouden willen dat het kabinet maatregelen neemt om de binnenlandse bestedingen weer aan te jagen. En ruimte geeft aan ondernemers om weer te excelleren, te innoveren en te investeren.”

Collectieve lasten

MKB-Nederland pleit al geruime tijd voor een substantiële verlaging van kosten op arbeid. Die zijn ontzettend hoog in ons land, zegt Van Straalen. “Dat kan niet doorgaan, want daarmee druk je de economische groei de kop in. De collectieve lasten moeten naar beneden. Dat is een grote uitdaging voor  het kabinet.” Hij noemt als voorbeeld de Zorgverzekeringswet. “Een ondernemer betaalt een inkomensafhankelijke premie (50 procent) via het loonstrookje van de werknemer. Dat is maar liefst 7,7 procent van het loon! Zolang de zorgkosten in de kern niet worden aangepakt, blijven ondernemers aanlopen tegen exorbitant hoge loonkosten. Maar evengoed moeten de lasten voor werknemers omlaag. Het mes moet aan twee kanten snijden wil de economie een boost gaan maken.”

Upswing

Van Straalen: “De Nederlandse economie heeft één ding keihard nodig en dat is bouwen. De woningmarkt moet van het slot af. Dat zeg ik niet alleen om die bouwondernemingen of aannemers een hart onder de riem te steken. Het is een economisch vaststaand feit dat rondom de bouw in de volle breedte zoveel economische activiteit is, dat je daarmee de upswing van de binnenlandse economie kunt vormgeven. Woningbouw zet een heel breed scala van activiteiten in gang: Van installateur tot verhuizer, van groenvoorziening tot architect. De detailhandel is sterk gebaat bij een upswing in de woningmarkt. Er moet gemuteerd worden.”

Schenkingsregeling

Van Straalen vindt het zeer bemoedigend te zien dat het aantal verhuisbewegingen toeneemt de laatste maanden. “Er zijn meer starters op de woningmarkt dan een jaar geleden. Daar zijn natuurlijk ook maatregelen op genomen. In veel gemeenten hebben we de startersfaciliteit. En er zijn private initiatieven die de koopsubsidie opnieuw geïnitieerd hebben. En dan heb je natuurlijk de versoepeling van de schenkingsregeling die een flinke impuls geeft aan de kopersmarkt. Ik ben enthousiast als ik zie hoeveel mensen daar gebruik van maken. Het zou kortzichtig zijn als het kabinet dat nu wil stopzetten. De minister van Financiën kan alleen maar blij zijn met deze ontwikkeling en moet zich niet verschuilen achter de kosten. Je moet niet vergeten dat de beweging door de versoepeling van het schenkingsrecht achterlangs zorgt voor een enorme belastingopbrengst. De Nederlandse staat wordt er alleen maar beter van.  MKB-Nederland is niet de enige die pleit voor een handhaving van de schenkingsregeling. Ook de NVM en VNO-NCW zijn diezelfde mening toegedaan. Ik hoop dat er in Den Haag goed naar ons wordt geluisterd.” (inmiddels is bekend geworden dat de regeling per 1 januari wordt stopgezet, red.)

Nu acteren

Van Straalen: “Je ziet de verbetering, het grotere aantal mutaties, niet uitsluitend in de nieuwbouw maar ook in de bestaande bouw. Dat wordt mede veroorzaakt door de extreem lage hypotheekrente en de gunstige huizenprijzen. Als je al die startersmaatregelen, de schenkingsvrijstelling, lage hypotheekrente en lage huizenprijzen bij elkaar optelt, dan moet je als koper niet op je handen blijven zitten. Dan moet je nu gaan acteren. Veel mensen doen dat al en ik ben er, gezien het gunstige klimaat, van overtuigd dat nog meer mensen dat gaan doen de komende tijd.

Er is rust aan het front. Het kabinet heeft zijn koers bepaald en is nu klaar met de discussie over de hypotheekrenteaftrek. En terecht. We zijn klaar met de loan-to-value discussie. Makelaars hebben juist nu een belangrijke rol om potentiële kopers goed te informeren over hoe dat allemaal in elkaar grijpt. Kortom, er is sinds lange tijd weer sprake van een interessante en aantrekkende kopersmarkt. Ook het MKB profiteert daarvan.”

Bron: NVM